top of page
黃竹坑盛德分店環境

黃竹坑

盛德分店
 

黃竹坑道44號盛德工業大廈1C  

便捷的地點: 
從黃竹坑地鐵站A1 出口步行只需約2分鐘。

鄰近地方:
鴨脷洲, 淺水灣, 灣仔, 堅尼地城, 西環, 上環, 利東

實用面積                  每月租金                      預付6個月                      預付12個月
(平方呎)                                                         95折                                    9

9(半格倉)            $ 350                         $332.5                            $315

12                              $ 730                         $ 693                             $ 657

16                              $ 910                          $ 864                             $ 819

36                             $ 1720                        $ 1634                            $ 1548

56                             $ 2480                      $ 2356                           $ 2232


*我們還有更多尺寸的儲存倉提供。詳情請致電 8108 2112 。
**先到先得優惠詳情,請點擊這裏

黃竹坑盛德分店地圖
bottom of page