2e6b8040-3121-4bee-9e14-2752d423c6fc_edi

租2送1     

荔枝角

聯興迷你倉

長沙灣瓊林街聯興工廠大廈9樓

便捷的地方:
從荔枝角地鐵站B1 出口步行只需3-4分鐘。

鄰近地方:
荔枝角,長沙灣,美孚,深水埗,荔景

 

 

實用面積                   每月租金     租2送1                                           
(平方呎)       (原價)   
             
               

 

    12                         $ 795                             

    16                         $ 995                              

    20                        $ 1150                            

    25                        $ 1350                              

    30                        $ 1500                              

    43                        $ 2110                              


*我們還有更多尺寸的儲存倉提供。詳情請致電 8108 2112

**以上優惠折扣只適用於新客戶。

9_F (8).png