top of page
搜尋
  • Tony

【如何選擇合適的迷你倉?】

市面上有很多迷你倉,作爲顧客應該點樣選擇呢?

首先,符合消防條例嘅迷你倉。最近有好多客同我哋講先前因爲貪平租,最後發現原來該迷你倉不符合消防條例所以被逼搬走~ 重新揾另一間迷你倉變相浪費了不少時間。


當迷你倉符合了消防條例後,價錢就成爲了另一個重要嘅考量。好多顧客都是長期租戶,如果揾到一間價錢相宜嘅迷你倉的確可以慳翻唔少錢。


除此之外,地理位置、保安系統、乾净衛生環境都同樣重要 迷你倉離交通匯點嘅距離、有沒有24小時閉路電視、24小時恆溫系統、定期清潔等等,都影響到客戶整體嘅租倉體驗。


最後,顧客需留意迷你倉有沒有24小時自由進出,無限次提取及擺放物品規條 市面上有啲迷你倉規限了顧客每個月有限次數提取物品。如果需提取物品可能要在幾天前提前預約。另外,若超出當月的提取次數,顧客需要額外付款才能提取物品。


總結,如果顧客想揾合適嘅迷你倉,必須記住以上6點:符合消防條例、迷你倉價錢、地理位置、保安系統、乾净衛生環境和迷你倉提取物品規條。

租迷你倉就好似揾屋咁,揾到適合自己的就可以常做常有,不用擔心被逼搬遷,更可減低實際租倉與預期嘅差距 :)

Comments


bottom of page