top of page
搜尋
  • Antony

【分手的墳場 💘】

唔知大家平時點樣處理舊愛嘅遺物呢? 將佢棄置定揾個箱好好收起?最近,日本網民投票分手後最捨不得刪/扔掉的東西。

第一位:甜蜜合照 第二位:貴重禮物 第三位:心意卡


如果大家唔知將遺物放邊好,又唔想扔掉無咗啲回憶嘅話,不妨將佢哋安葬喺迷你倉啦!咁樣就唔會日日望到觸景生情啦!


而家每月安葬費$315起!詳情請打嚟8108 2112 查詢啦!


💁‍♀‍ 想知更多卓越迷你倉最新優惠 | 立即 Facebook Like 我哋啦: https://www.facebook.com/brilliantstorage8 次查看0 則留言

Commentaires


bottom of page